Protest UO IABNA zbog neprličnog i neravnopravnog tretmana Uzeira Ramića i Melihe Pihure, te džemata Bosansko-hercegovačke Islamske Zajednice New York prilikom tzv. Susreta Bošnjaka u Jacksonville, FL. i incedenta pred početak sabora IABNA u istom g

Autor Meliha Pihura – www.kkbsabhny.blogger.ba   23. 5. 2009 /  28.5.1430   Dr. Aras Konjhodžic – UO IABNA i džemat Philadelphia Sale...