Protest UO IABNA zbog neprličnog i neravnopravnog tretmana Uzeira Ramića i Melihe Pihure, te džemata Bosansko-hercegovačke Islamske Zajednice New York prilikom tzv. Susreta Bošnjaka u Jacksonville, FL. i incedenta pred početak sabora IABNA u istom g
Autor Meliha Pihura – www.kkbsabhny.blogger.ba

 

23. 5. 2009 /  28.5.1430

 

Dr. Aras Konjhodžic – UO IABNA i džemat Philadelphia

Salem ef. Cecunjanin, džemat BHICNY i IABNA New York

Senad ef. Agic – UO IABNA,

Ahmet Cerić, IABNA Jacksonville, FL

 

Bismillah irrahman irrahim!

 

Cijenjeni članovi BHIC New York i džemata Philadelphia,

 

Pišem ovo pismo s ciljem da vas informišem o nemilim i po mom skromnom mišljenju sasvim nepotrebnim incidentima koji su se dogodili dana 23. maja 2009. u Jacksonville-u radi vašeg potpunog i pravovaljanog obavještavanja svih članova džemata. Pošto su se u javnosti već pojavile izvjesne glasine koje mogu naškoditi statusu Islama i dostojanstvu bošnjačkih imama u okviru bosanskohercegovačke dijaspore, ovim putem sam se opredijelila da vam prezentiram osnovne činjenice:

 

Dana 22. Maja 2009 doputovala sam u Floridu da bih, kao i skoro svake godine, prisustvovala 10. Redovnoj skupštini KBSA, 14. Redovnim susretima Bošnjaka sj. Amerike i 6. Saboru IABNA-e te se upoznala sa što većim brojem vrijednih Bošnjaka i Bošnjakinja koji dijele vjeru mojih pradjedova, bošnjačke tradicije i kulturne nazore i vrijednosti moje porodice.

 

Dana 23. Maja 2009, nakon okončane 10. Redovne skupštine KBSA i zajednički obavljenog podne namaza koji su predvodili cijenjeni ef. Muhamed ef. Hasić iz St. Louis-a i Tajib ef. Pašanbegović iz Toronta, zajedno sa g. Uzeirom Ramićem te g. Abdulvahidom Durmićem, predsjednikom UO našeg džemata BHICNY uputila sam se ka mjestu održavanja Sabora IABNA-e.  Prema ranijem  dogovoru, ovo je učinjeno da bi se punopravno zastupali interesi BHICNY u okviru IABNA-e, jer je BHICNY do ove godine uvijek bio predstavljen sa 3 delegata i shodno tome plaćao dadžbine. Ja kao redovna članica džemata BHICNY u kom plaćam članarinu, a također i članica džemata u Philadelphiji, čijim grupnim namazima se priključujem kad god mi zdravlje, vrijeme i razdaljina to dopuste smatram da imam pravo pratiti rad IABNA-e koja pretenduje da bude krovna vjerska organizacija svih Bošnjaka muslimana u Sj. Americi. 

 

Nekoliko minuta nakon dolaska u salu, a odmah nakon popunjavanja obrazaca, g. Abdulvahidu Durmić, g. Uzeiru Ramiću i meni je saopćeno of strane Ahmeda Cerića da po Statutu IABNA-e BHICNY nema pravo na tri, već samo na jednog delegata! Iako je do sada sve ove godine BHICNY plaćao 300 USD i na sve skupštine slao po 3 predstavnika, 2009 u Jacksonville-u to pravo mu je smanjeno prvo na 2 a onda na 1 delegata, jer navodno BHICNY ima manje od 100 članova!  G. Durmić je obavijestio usmeno g. Cerića o stvarnom broju članova i nas troje je zatražilo da se respektivne stavke statuta provjere.

 

Nakon toga, g. Ramić je prirodno s ogorčenjem napustio salu jer BHICNY nije pravovremeno bio obaviješten o ovim i sličnim izmjenama statuta. Ja sam, osbobođena dužnosti i diskrecije delegata, ostala u sali s namjerom praćenja rada skupa i pripreme priloga za naš njujorški web magazin Bosnjaci.net. Međutim, nije prošlo ni par minuta od izlaska g. Ramića kada mi se g. Ahmed Cerić ponovo obratio i zamolio me da izađem s njim vani. Poštujući njegov status imama, ja sam to bez pogovora i učinila. Ispred vrata sale sam obaviještena da se ne mogu vratiti unutra, jer “u sali mogu ostati mogu ostati samo delegati” iako je znatan broj gostiju bez statusa delegata – poput oca i sina Šaćirbegović te nekih drugih ostao u sali –  a dozvolilo se da skup bude i medijski praćen.

 

Nekoliko neidentifikovanih Bošnjaka, valjda iz Jacksonville-a je stajalo tu pred vratima. Oni vam mogu potvrditi da sam g. Ahmedu Ceriću smireno i staloženo izrazila svoj protest zbog ovakvog tretmana jedne vjernice, pripadnice bošnjačkog džemata (i na kraju dopisnice cijenjenog web magazina Bosnjaci.net). Kada sam se ipak okrenula i pošla da se vratim u salu, tri pripadnika obezbjeđenja u crnim majicama su mi na nedvosmislen način i na nečiji signal blokirala put natrag, nakon čega mi nije preostalo ništa drugo do da napustim zgradu 6. Sabora. Moje dostojanstvo žene muslimanke nije mi dozvoljavalo da se upustim u neprilične verbalne razmjene i fizički pokušaj ulaska u salu.

 

Na moju veliku žalost i razočaranje izgleda da se ni na tome nije stalo. Mislim da nijedan musliman, a kamoli imam ne zaslužuje tretman od strane čelnika IABNA-e kakvom je bio izložen Muhamed ef. Hasić i njegov vrijedni džemat na 6. Saboru pa ovim putem ulažem svoj protest IABNA-i. šokirana sam javnim istupom dr. Senada Agića, koji pod drugim okolnostima i izgleda zavisno od novinara itekako institira na medijskom odsustvu i diskreciji. Pogotovu mi nije jasno kako jedan intelektualac i vjernik poput dr. Arasa Konjhodžića može dopustiti ovakvo ponašanje u svom prisustvu pred senzacionalističkim medijima? Ili dr. Bajrama Mulića koji je svojim očima imao priliku vidjeti kakve krasne prostorije je Hasićev džemat kupio prošle godine u St. Louis-u vlastitim snagama što itekako pojašnjava manji priliv zekjata u džepove IABNA-e?

 

Međutim pošto sam na gore opisani način izmamljena iz sale, ne želim da komentarišem o događajima koji su se desili nakon mog izlaska. O tim detaljima najbolje je da upitate g. Abdulvahida Durmića koji je ostao iza nas i postao nevoljnim svjedokom ovih nemilih razmjena. U prilogu vam dodajem  Ali vjerujte, da sam ostala, nikome ne bih dopustila da pogazi dostojanstvo imama, interese bh. islamske zajednice i ucjenjuje delegate na način na koji je to urađeno i tvrdi da “govori u ime Boga kao glavni imam”. Jedino je Muhammed s.a.v. imao pravo da to kaže jer je jedino On bio posljednji poslanik Allaha dž. š. pa sam u iskušenju da gornju rečenicu posmatram maltene kao bogohuljenje.

 

Disciplinska komisija Islamske zajednice u Sj. Americi – ukoliko takva danas nakon najnovijih a javnosti nepoznatih izmjena statuta uopće i postoji – bi se trebala pozabaviti ovim pitanjem i cijelom procedurom oko održanog 6. sabora. Ovakvim ponašanjem rukovodstvo IABNA-e je dokazalo još jednom da nije zrelo za uspostavljanje Mešihata odvojenog od Rijaseta Bosne-Hercegovine.     Sve što rade ovi proskribovani muslimani pojedinci i muslimanske organizacije u SAD govori da su naši muslimani živo zaintresirani za međusobni pristojan i islamu prikladan dijalog, jačanje svojih lokalnih džemata i uazjamnu saradnju u SAD. 

 

Međutim, na razini 6. Sabora IABNA-e te ovakvog današnjeg ponašanja njenih gl. imama muslimani džematlije teško dolaze do pravog odgovora na pitanje kako djelovati u okviru  IABNA-e.

 

Na kraju svi smo mi Allahovi i zar se svi njemu ne vraćamo? Zar svi ne trebamo da pazimo kako se ponašamo na njegovom putu i jedni sa drugima?

 

S poštovanjem

 

Meliha Pihura

Komentariši